Film Válka 1866

Print
AddThis Social Bookmark Button

Podívejte se na film Válka 1866 pojednávající o krvavé bitvě na Brance nad Náchodem

 

Film Válka 1866

Video porovnávající rychlost nabíjení nepřátelských (pruských) a našich (rakouských pušek) pušek.

 Někteří zájemci o vojenskou historii se ale domnívají, že informaci o nemožnosti nabíjet předovku vleže přebírají všichni od někoho, kdo to nesprávně napsal první. Následující obrázek (který si můžete otevřít i v nejvyšší dostupném rozlišení) z dobového předpisu z roku 1862 ukazuje, že předpis pro vojáky popisuje jak nabíjení vestoje, tak vsedě i vleže.

nabijeni vleze

  Jiní ale dodávají, že různých předpisů od "vrchnosti" máme i dnes dost a dost. A velmi často jsou nesplnitelné a neuskutečnitelné... nebo jsou alespoň obtížnější a náročnější na čas. Pravdou ale je, že rakouské předovky měly delší dostřel a byly přesnější. Válku nám tak prohrála nejspíš neschopnost velitelů a jejich snaha, aby byl boj více krásný (šikování do formací) než účinný.

Jiří Horák videovize.info