Starosta Náchoda zveřejnil jména protestujících proti obchvatu

Print
AddThis Social Bookmark Button

Starosta Náchoda Jan Birke zveřejnil dnes ve 12:23 hod. prostřednictvím tiskové zprávy zaslané emailem jména osob a sdružení, které se odvolaly proti stavbě silničního obchvatu města Náchoda

 

 

 

 

Náchod - 2012 09 25 - 14:15 - Jiří Horák videovize.info

 

 

Půl hodiny po zveřejnění této zprávy se nám podařilo natočit rozhovor s prvním ze zveřejněného seznamu.

 

 

Přinášíme text emailové tiskové zprávy radnice a za ním rozhovor s Tomášem Kramlem.

 

----------------------------------------začátek tiskové zptávy

Od:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>">Adlof Nina <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.> 

Komu:undisclosed-recipients:

Předmět:Obchvat města Náchoda – územního rozhodnutí vydáno přesto není vyhráno…

Datum:25.9. 2012, 12:23

Obchvat města Náchoda - územního rozhodnutí vydáno přesto není vyhráno…

 

"Vydání územního rozhodnutí předcházelo dlouhých 15 let, právě v roce 1997 byla totiž trasa obchvatu zanesena do územního plánu, respektive byl tedy oficiálně zahájen zdlouhavý proces příprav, které ani dnes nejsou u konce. Obyvatelé Náchoda tak stále čekají na úlevu od narůstajícího počtu vozidel projíždějících středem města", pozastavil se nad složitostí celého procesu starosta Jan Birke.

Žádost o územní rozhodnutí podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, resp. projektant - společnost Valbek,  2. 2. 2009. V červenci 2010 bylo vydáno územní rozhodnutí, kterým umísťuje stavbu "silnice I/33 Náchod - obchvat, I/14 Vysokov - Vrchoviny, včetně doplňkových staveb". Toto rozhodnutí následně začátkem roku 2011 Krajský úřad Královéhradeckého kraje zrušil a vrátil k novému projednání. V polovině dubna 2011 bylo územní řízení přerušeno a projektant byl vyzván k doplnění.

Začátkem srpna letošního roku, přesně 3. 8. 2012, opětovně vydal Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, územní rozhodnutí pod č. 3061/2012-1, který umisťuje uvedenou stavbu.

"Zjednodušeně řečeno, územní rozhodnutí na obchvat bylo vydáno. Jedná se o velmi rozsáhlé rozhodnutí, které obsahuje 273 stran", upřesnila vedoucí stavebního úřadu ing. Andrea Lipovská. Proti tomuto rozhodnutí bylo možné podat řádná odvolání do 10. 9. 2012.

"A ani tentokrát nemá obchvat na růžích ustláno. Jestli jsme v prvním kole měli 12 odvolání, dnes jich máme 16, z toho pět od občanských sdružení", povzdechl si starosta Náchoda Jan Birke a dodal: "Osobně se domnívám, že tak, jak jsou vidět a slyšet ti, co za výstavbu obchvatu již mnoho let usilovně bojují, měli bychom znát jmenovitě i ty, kteří celé řízení dlouhodobě komplikují. Dnes, kdy je územní rozhodnutí zveřejněno na úřední desce, včetně oznámení o podaných odvoláních, již nejsou tyto osoby a sdružení anonymní. Měli bychom se seznámit i s mnoha důvody jejich odvolání, jedině tak o nich můžeme veřejně diskutovat."

 

Odvolání podaly tyto osoby a sdružení:

Eleonora Zídková (Kramolna), Josef Celba (Kramolna), Jiří Šrámek (Vrchoviny), Jaroslav Hozák (Vysokov), Ing. Josef Pozděna, CSc. (Babí), Jarmila a Václav Cvejnovi (Vysokov), Jan Pozděna (Vysokov), Josef Novák (Kramolna), Petr Novák (Vysokov), Jiří Zeidler, Alena Zeidlerová (Vysokov), Tomáš Kraml (Vysokov), Občanské sdružení Zemědělská krajina, Ing. Petr Macek zastupující Občanské sdružení DATEL VYSOKOV a Rudolfa Macka, Občanské sdružení Městská Kramolna, Občanské sdružení Ochrana lokality Za rybníkem v Náchodě, JUDr. Petr Kužvart zastupující Sbor dobrovolných občanů, o.s. a Sbor dobrovolných občanů, o.s.

 

Čeho se odvolání zejména týka?

- náhrad za trvalý a dočasný zábor pozemku

- nesouhlas se zásahem do krajinného rázu o pochybnost o platnosti stanoviska EIA

- požadavek tunelu přes oblast Babí a prodloužení tunelu v oblasti Městská Kramolna

- efektivnost stavby v souvislosti s plánovanou R11 na Královec

- pochybnost o aktuálnosti hlukové studie a stanovisek dotčených orgánů

- požadavek na zrušení sjezdu z obchvatu do obce Kramolna

- znemožnění (zkomplikování) vlakového propojení do Polska

 

"Většina námitek v odvoláních je takového charakteru, že je nelze v rámci územního řízení posuzovat", doplnila ing. Andrea Lipovská výčet jednotlivých důvodů odvolání.

"Já chápu odvolání v případech, kdy trasa obchvatu zasahuje do soukromého vlastnictví. S tím naprosto souhlasím a myslím, že je to především o tom, s lidmi hovořit a domluvit se. Některé důvody si však dovolím označit za nesmyslné, jako např. zkomplikování vlakového spojení do Polska", dodal starosta Jan Birke.

 

A jaký bude další postup?

"V těchto dnech běží lhůta pro možnost vyjádření se účastníků řízení k podaným odvoláním,"uvedla ing. Lipovská a dodala: "Přibližně v polovině října postoupíme spisový materiál odvolacímu orgánu, tj. Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebníhořádu k přezkoumání napadeného rozhodnutí".

 

A co na budoucnost ohledně výstavby obchvatu Náchoda říká současný starosta Jan Birke?

"Nyní budeme vyčkávat na rozhodnutí krajského úřadu. V případě, že se nám rozhodnutí vrátí zpět, bude to právě ta chvíle, kdy se budeme muset rozhodnout, jak dál. Sen o obchvatu Náchoda se znovu stane utopií a dnes už není žádným tajemstvím, že proto hledáme intenzivně i jiné řešení. Ostatně se o něm začíná i hovořit nahlas, myslím tím čím dál častěji skloňovaný tunel pod Vyhlídkou. Co však již rozhodně dále nehodlám, je pouze přihlížet. Již nyní jednám se starosty měst a obcí, kterých se výstavba obchvatu týká a to i ve smyslu zlepšení dopravní dostupnosti jejich měst a obcí.. Věřím, že pokud spojíme své síly, můžeme být úspěšní ať už s jakýmkoliv řešením." 

 

 

S přáním hezkého dne

 

Nina Adlof

tisková mluvčí MěÚ Náchod, Náchodský zpravodaj

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

tel. +420 736 613 427, +420 491 405 255

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web: www.mestonachod.cz

-------------------------------------------------konec tiskové zprávy

 

Videorozhovor s Tomášem Kramlem

Změnte si kvalitu videa ↑ na plné FullHD rozlišení.

Jste také v seznamu zveřejněných a nevěděli jste o tom? Chcete se k tomu vyjádřit? Ozvěte se nám.

Pridat.eu